Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2009

Ιδρύθηκε Σύνδεσμος Επιστημόνων Μοσχάτου

Από τον νεοσύστατο Σύνδεσμο Επιστημόνων Μοσχάτου λάβαμε το ακόλουθο δελτίο τύπου:

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο Μοσχάτο σήμερα την 8η Οκτώβρη 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Επιστημόνων Μοσχάτου συνήλθε και τελώντας σε απαρτία εξέδωσε το παρακάτω δελτίο τύπου:

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε τη σύσταση και έναρξη λειτουργίας του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ, ο οποίος λειτουργεί ως αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της, που έχει νόμιμα δημοσιευτεί και καταχωρηθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σκοποί του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ είναι:
  • Η ανάπτυξη της επιστημονικής, εν γένει πνευματικής και πολιτιστικής κίνησης στο Μοσχάτο,
  • Η καταγραφή και αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν το σύνολο του επιστημονικού δυναμικού του Μοσχάτου, προς το σκοπό της βελτίωσης της επιστημονικής, επαγγελματικής και κοινωνικής θέσης του,
  • Η οργάνωση ενημερωτικών διαλέξεων και συναφών εκδηλώσεων επιστημονικού ή/και πολιτιστικού περιεχομένου σχετικά με θέματα που ενδιαφέρουν την κοινωνία του Μοσχάτου, καθώς και η πραγματοποίηση ημερίδων, συνεδρίων κ.λ.π.,
  • Η συνεργασία με επιστημονικούς, πνευματικούς και πολιτιστικούς φορείς και οργανώσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού,
  • Η παρέμβαση των μελών της εταιρείας σε θέματα κοινωνικού και ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος σε τοπικό και ευρύτερο επίπεδο με τη σύνταξη και κατάθεση υπομνημάτων, εκθέσεων, μελετών προς κάθε αρμόδιο παράγοντα, καθώς και τη δημοσίευση των θέσεων της εταιρείας,
  • Η εκπροσώπηση της εταιρείας σε συσκέψεις, συνέδρια, ημερίδες επιστημονικών και πνευματικών φορέων και οργανώσεων, καθώς και σε συνεδριάσεις, επιτροπές της τοπικής, αλλά και της κεντρικής εξουσίας με παρεμβάσεις και με συμβουλευτικό – γνωμοδοτικό χαρακτήρα
  • Οι υπόλοιποι αναφερόμενοι στο καταστατικό του Συνδέσμου σκοποί .

Ιδρυτικά μέλη του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ είναι :
1) Παπαθεοδώρου Ευγενία του Βασιλείου, δικηγόρος, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Πανεπιστημίου Αθηνών στο Αστικό Δίκαιο
2) Κουρή Μαρία του Ανδρέα, πτυχιούχος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Πολιτισμού, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Ευρωπαικής πολιτιστικής πολιτικής και διαχείρισης, διδάκτωρ Φιλοσοφικής Πανεπιστημίου της Βιέννης με αντικείμενο την αναπτυξη κοινού για μη κερδοσκοπικούς πολιτιστικούς οργανισμούς
3) Τριβιζάκη Σταματίνα του Γεωργίου, γεωπόνος με ειδικότητα στη ζωική παραγωγή, διδάκτωρ Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
4) Λουκά Παρασκευή σύζυγος Ιωάννη Ζουριδάκη, ιατρός μικροβιολόγος
5) Παυλή Αγγελική του Χρήστου, φοιτήτρια λογιστικής
6) Σκοτιδάκη Άννα του Ηλία, καθηγήτρια φιλόλογος
7) Τριβιζάκη Σπυριδούλα του Γεωργίου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια στον Τομέα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
8) Οικονόμου Βασίλης του Ιωάννη, μηχανικός μεταλλείων – μεταλλουργός,
9) Ζουριδάκη Καλλιόπη του Ιωάννη, ιατρός ειδικευόμενη στη μικροβιολογία,
10) Κοψιαύτης Γεώργιος του Αναστασίου, χημικός μηχανικός, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην προστασία του περιβάλλοντος
11) Φλώκου Σοφία το γένος Παπαθεοδώρου, νηπιαγωγός

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:


1. Παπαθεοδώρου Ευγενία του Βασιλείου ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,
2. Κουρή Μαρία του Ανδρέα ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου,
3. Οικονόμου Βασίλη του Ιωάννη ως Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου,
4. Παυλή Αγγελική του Χρήστου ως Προϊσταμένη Οικονομικών - Ταμία,
5. Κοψιαύτη Γεώργιο του Αναστασίου ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου - Υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας.

Για να γίνει κάποιος μέλος του Συνδέσμου Επιστημόνων Μοσχάτου πρέπει να έχει την επιστημονική ιδιότητα, αλλά και να είναι δημότης Μοσχάτου. Επίσης γίνονται δεκτοί και φοιτητές δημότες ή και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Μοσχάτου.

Απευθύνουμε πρόσκληση σε όλους τους επιστήμονες του Μοσχάτου να γίνουν μέλη του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ, ώστε να ενώσουμε τις γνώσεις και τις δυνάμεις μας για την εκπλήρωση των σκοπών του Συνδέσμου.

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 210 4812804 ,697 2323865 ,6944 617688
Ηλεκτρονική διεύθυνση :
epistimonesmoschatou@hotmail.com

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ευγενία Παπαθεοδώρου
Δικηγόρος – Δημοτική Σύμβουλος Μοσχάτου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου