Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011

Όλες οι τοποθετήσεις για το χαράτσι στο Δημοτικό Συμβούλιο

Δημοσιεύουμε τα πρακτικά και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μοσχάτου - Ταύρου σχετικά με το θέμα για το ειδικό τέλος στα ακίνητα, μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.

Θυμίζουμε πως σήμερα το απόγευμα (στις 17:00) υπάρχει συνάντηση - ενημέρωση για το ίδιο θέμα, παρουσία δικηγόρων του Δήμου και του Πειραιά:

Ανδρέας Ευθυμίου: Για το σηµαντικό αυτό θέµα είχα δεσµευτεί στο προηγούµενο Δηµοτικό Συµβούλιο, ότι θα συζητηθεί στο αµέσως επόµενο. Για τον λόγο αυτό σήµερα φέραµε για συζήτηση εκτός ηµερησίας διάταξης το συγκεκριµένο θέµα.

Αναγνωρίζουµε τη δύσκολη οικονοµική κατάσταση που έχει επιβαρύνει το βιοτικό επίπεδο εκατοντάδων οικογενειών στην πόλη µας, ενώ δεν µας βρίσκει σύµφωνους η απόφαση της κυβέρνησης να εισπράξει το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων Δοµηµένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) µέσω των λογαριασµών της ΔΕΗ, µε αντίστοιχη διακοπή του ρεύµατος σε όσους δηλώνουν αδυναµία πληρωµής του.

Η δυσκολία πληρωµής του ειδικού τέλους που θα αντιµετωπίσει µεγάλος αριθµός των κατοίκων µας είναι δεδοµένη. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι και η καταγγελία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών σχετικά µε τους κινδύνους που εγκυµονεί η ενδεχόµενη διακοπή του ρεύµατος για µεγάλο ποσοστό ασθενών που χρησιµοποιούν σκευάσµατα τα οποία χρειάζονται ψύξη ή θέρµανση.

Επιλέγουµε να σταθούµε δίπλα σε όσους κατοίκους αποφασίσουν να µην πληρώσουν το ειδικό τέλος.

Σε συνάντηση που πραγµατοποιήσαµε µε τη νοµική υπηρεσία του Δήµου και αντιπροσωπεία του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά µε τον Πρόεδρο κ. Στέλιο Μανουσάκη, τέθηκαν οι βάσεις για την ύπαρξη νοµικής πληροφόρησης σε όσους δηµότες µας, επιλέγουν µε δική τους ευθύνη να µην καταβάλλουν το ειδικό τέλος.

Καλούµε, επίσης, τα ανώτερα συνδικαλιστικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΠΕΔΑ και ΚΕΔΕ να αναλάβουν πρωτοβουλίες για το συγκεκριµένο ζήτηµα.

Για τους λόγους αυτούς καταθέτουµε τις παρακάτω προτάσεις: 1) Εξώδικο προς ΔΕΗ 2) Κάλυψη εξώδικων µέτρων σε όσους δεν δύνανται αποδεδειγµένα να πληρώσουν 3) Διαπαραταξιακή επιτροπή για ευπαθείς οµάδες 4) Μέχρι να κριθεί αντισυνταγµατικό το µέτρο να µην γίνει διακοπή ρεύµατος σε κανέναν κάτοικο 5) Ασφαλιστικά µέτρα σε συνεργασία µε δικηγορικό σύλλογο Πειραιά. 6) Ενηµέρωση των πολιτών την επόµενη Τρίτη από την Νοµική Υπηρεσία και τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά.


Ακολουθούν τοποθετήσεις των επικεφαλής των Δηµοτικών παρατάξεων:

Βασίλης – Πέτρος Σπανάκης: Άδικα και αντιλαϊκά µέτρα. Για το χαράτσι συµφωνούµε να λάβουµε µέριµνα και να είµαστε κοντά σ΄αυτές τις κοινωνικές οµάδες µε συγκεκριµένο τρόπο. Δεν ακούσαµε πρόταση από τον κ. Δήµαρχο , να υιοθετήσουµε πρόταση από άλλους Δήµους όπως ο Ιωακειµίδης.

Άρης Κρεµµύδας: Σοβαρό θέµα που ταλανίζει όλη την κοινωνία . Να προφυλάξουµε την αυτοδιοίκηση. Ο ελληνικός λαός εδώ και δύο χρόνια έχει υποστεί λαίλαπα µέτρων η οποία θα συνεχιστεί. Βρίσκεται σε Νοµικό Κενό , γιατί η διοίκηση της ΔΕΗ κατ΄ εντολή των Υπουργών έθεσαν νοµικά να µην µπορεί ο πολίτης να πληρώσει µόνο το ρεύµα του χωρίς το ειδικό τέλος. Οι συµπολίτες µας δεν έχουν να πληρώσουν , όχι δεν θέλουν. Δεν πρέπει να µείνουµε σε ψηφίσµατα . Αν κάποιος δηµότης δεν καταβάλλει το ποσό , πρέπει να είµαστε φερέγγυοι σε όποια απόφαση πάρουµε. Η συνδροµή της Νοµικής Υπηρεσίας να είναι αµισθεί. Εγώ προτείνω κάτι πιο ριζοσπαστικό , είµαστε πολιτικό όργανο να πάρουµε απόφαση να επανασυνδέσουµε το ρεύµα και να έχουµε εµείς την ποινική ευθύνη. Σύσταση µόνιµης επιτροπής Δηµοτικού Συµβουλίου διαπαραταξιακής για κοινωνικά µέτρα.

Παναγιώτης Κυριαζίδης: Ψήφισµα, στο δια ταύτα ο δήµος να συµπαρασταθεί στις οικογένειας, στους εργαζοµένους και να µην επιστρέψει διακοπή ρεύµατος ή να επανασυνδέσει το ρεύµα, συµφωνούµε.

Δηµήτριος Σούτος : Πρέπει να το αντιµετωπίσουµε σαν πολιτικό γεγονός, χαράτσι θ΄ ακολουθήσουν κι άλλα . Πρέπει να προστατέψουµε τους δηµότες µας. Χρειάζεται ξεκάθαρη πολιτική απόφαση . Κάθε απόφαση ορίζει τον Δήµαρχο να εκτελεί την απόφαση. Νοµική κάλυψη σ΄αυτούς που δεν πληρώνουν ; Να είναι οµαδική . Η επανασύνδεση, αυτός που θα το κάνει θα είναι υπέρβαση… Συµπαράσταση από το Δηµοτικό Συµβούλιο να αναλάβουµε όλοι την ευθύνη και όχι µόνο ο Δήµαρχος ότι δεν κάνει υπέρβαση καθήκοντος και απέναντι στην πολιτεία.

Γρηγόρης Σωπάκης: Να παρθούν αποφάσεις για να στηρίζουν ανθρώπους που δεν µπορούν ή δεν θέλουν να πληρώσουν. Προς τιµή του Δηµάρχου έθεσε στις Νοµικές Υπηρεσίες . Συµφωνούµε σε πολλά σηµεία. Έρχεται λαίλαπα µέτρων,το Δηµοτικό Συµβούλιο να είναι ανάχωµα σε αυτά τα αντισυνταγµατικά και άδικα µέτρα. Ο δήµος να στηρίξει τις οµαδικές αγωγές χωρίς αµοιβή. Να ενηµερωθούν οι πολίτες. Να µην επιτρέψουµε να κοπεί το ρεύµα σε κανένα δηµότη , να γίνεται επανασύνδεση αν αυτό συµβεί. Να δηµιουργηθεί γραφείο 24ώρου βάσεως. Συµφωνώ µε την επιστολή στη ΔΕΗ µάλιστα µε τη µορφή εξωδίκου. Να δώσουµε δύναµη στο Δήµαρχο µε οµόφωνη απόφαση αν και όποτε χρειαστεί, να πάρουµε την πολιτική ευθύνη.


Τέλος ο κ. Δήµαρχος διαβάζει ψήφισµα και ο Πρόεδρος καλεί τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψη του τις ισχύουσες διατάξεις, τα υποβληθέντα στοιχεία και την προαναφερόµενη εισήγηση, θεωρεί την επιβολή του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούµενων Δοµηµένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) ένα µέτρο άδικο. Ένα µέτρο που δεν µπορεί να εφαρµοστεί στη δύσκολη οικονοµική κατάσταση που βιώνουµε, µε την ολοένα αυξανόµενη ανεργία και τις δυσκολίες που προκύπτουν από την οικονοµική κρίση.

Η πιθανή διακοπή του ρεύµατος σε χαµηλοσυνταξιούχους, άνεργους, πολύτεκνους, ασθενείς και κατοίκους που δοκιµάζονται έντονα από την κρίση, είναι µία άδικη και απαράδεκτη πρακτική. Η επιβολή αυτού του µέτρου, ιδιαίτερα µέσα στο χειµώνα, είναι ηθικά απαράδεκτη. Για τους παραπάνω λόγους, στη συνεδρίαση της Παρασκευής 11 Νοεµβρίου 2011 το Δηµοτικό Συµβούλιο Μοσχάτου ­Ταύρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Ο Δήµος Μοσχάτου­Ταύρου να σταθεί στο πλευρό των κατοίκων που θα αποφασίσουν µε δική τους ευθύνη να µην πληρώσουν το ειδικό τέλος.
2. Η Δηµοτική Αρχή να αποστείλει σχετική επιστολή­αίτηµα στη ΔΕΗ.
3. Η Δηµοτική Αρχή να αποστείλει εξώδικο έγγραφο στη ΔΕΗ, προκειµένου να αποτρέψει τη διακοπή του ρεύµατος.
4. Να συσταθεί Διαπαραταξιακή Επιτροπή για το θέµα.
5. Οι κάτοικοι, εάν χρειαστεί να υποστηριχτούν από το Δήµο µε κάθε νόµιµο µέσο.
6. Να µην επιτρέψει ο Δήµος να στερηθούν οι κάτοικοι το αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας και τέλος.
7. Καλούνται οι κάτοικοι σε ανοικτή συνάντηση, την ΤΡΙΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΗ 2011, στην Αίθουσα Δηµοτικού Συµβουλίου (Κοραή 51), στις 17.00 για ενηµέρωση και περαιτέρω διευκρινήσεις επί του συγκεκριµένου θέµατος.

Στη συνάντηση θα παρευρίσκεται η νοµική υπηρεσία του Δήµου και αντιπροσωπεία του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.

6 σχόλια:

 1. **************************************************
  Επιλέγουµε να σταθούµε δίπλα σε όσους κατοίκους αποφασίσουν να µην πληρώσουν το ειδικό τέλος.
  **************************************************
  Η έκφραση "...σε όσους αποφασίσουν ..." σηκώνει πολύ νερό.
  Το ερώτημα που τίθεται είναι :
  - Θα σταθεί η δημοτική αρχή δίπλα σε όσους νοικοκυραίους αποφασίσουν να πληρώσουν ή έχουν πληρώσει το ειδικό τέλος;
  Δηλαδή η δημοτική αρχή σπρώχνει την κοινωνία να χωριστεί στα δύο, στους πονηρούς που θα αποφασίσουν να μην πληρώσουν και στους συνειδητούς πολίτες που επιθυμούν να βγει η χώρα από αυτή την οικονομική μάχη το γρηγορότερο.
  Η Δημοτική αρχή πρέπει να αποφασίσει με ποιους τελικά θα συμπαραταχθεί, γιατί αυτά που δεν θα πληρώσουν οι πονηροί δεν θα πέσουν από τον ουρανό, αλλά θα κληθούν πάλι να τα πληρώσουν οι νοικοκυραίοι.
  Σημειώνω ότι δεν γίνεται διάκριση στην απόφαση μεταξύ όσων έχουν πραγματικές οικονομικές δυσκολίες και των άλλων, των πονηρών, με τις μεγάλες περιουσίες που τους φαίνεται πρωτοφανές το ότι καλούνται να πληρώσουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αγαπητέ κύριε Τάκη,

  Θεωρώ ότι δημοτική αρχή πολύ καλά θα κάνει να σταθεί σε αυτούς που εσείς αποκαλείτε πονηρούς και εγώ τους αποκαλώ άνεργους. Βλέπετε είμαι και εγώ μιά άνεργη εδώ και 1,5 χρόνο και έχασα την δουλειά μου. Είμαι 44 ετών εργάζομαι 24 χρόνια και έχω οικογένεια με 2 κορίτσια που πάνε σχολείο. Θεωρώ ότι και εμείς είμαστε νοικοκυραίοι και ας φτάσαμε στο σημείο να μην έχουμε να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Εσείς για να είστε ακόμα νοικοκυραίοι μάλλον η οικονομική κρίση δεν πρέπει να να σας έχει ακουμπήσει. Προσπαθήστε όμως να καταλάβετε και όλους αυτούς που ξαφνικά έχασαν τις δουλειές τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Συμφωνώ απόλυτα με τον Κ. Τάκη. Ξαφνικά έγιναν όλοι τους πονοψυχοι.
  Λοιπόν κ. Δήμαρχε με τι χρήματα θ αναλάβετε να καλύψετε νομικά κάποιους πονηρούς? Με τι κριτήρια καί τι δεδομένα έχετε εσεις ατα χέρια σας να κρίνεται ποίοι είναι πραγματικά άποροι.Κανένας μας δεν είναι ανάλγητος.
  Εδώ όμως περισσέυει η υποκρισία και ο λαικισμός.
  Εδώ ισχύει το εξής.
  ΚΑΙ ΠΡΙΝ Ο ΑΛΕΚΤΩΡ ΛΑΛΗΣΕΙ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ.
  Κρίμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. @ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ

  Διαφωνούμε με την προτεινόμενη λύση, καθώς το μεθάνιο δρα επιβαρυντικά στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Η είσπραξη φόρου μέσω της ΔΕΗ είναι εκβιασμός.
  Η φοροδιαφυγή δεν πιάνεται με αυτόν το φόρο.
  Δεν υπάρχουν νυκοκυραίοι αλλά έχοντες και μη.
  Αυτό φαίνεται από τα εισοδήματα. Όλα τα άλλα
  όντως μόνο μεθάνιο προκαλούν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Σιγα νυκοκυρεοι μην σκισετε κανενα καλσον, ξερουμε ολοι μας πολλους νυκοκυραιους που ειναι διορισμενα κομματοσκυλα,το θεμα ειναι οτι το μετρο ειναι ΑΔΙΚΟ και ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΟ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή