Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

Επιστολή Σπανάκη για την μετακίνηση του ΟΑΕΔ Μοσχάτου

Επιστολή προς τον Διοικητή του ΟΑΕΔ απέστειλε ο Επικεφαλής της Αντιπολίτευσης στο Δ.Σ. Μοσχάτου - Ταύρου, Βασίλης Σπανάκη, με την οποία χαρακτηρίζει απαράδεκτη την απόφαση της μετακίνησης του ΟΑΕΔ του Μοσχάτου στην Καλλιθέα. Απ' όσα γνωρίζουμε, ο ΟΑΕΔ αποφάσισε αυτήν την μετακίνηση για λόγους οικονομίας, αφού το κτίριο στην Καλλιθέα είναι ιδιόκτητο.
Αναλυτικά η επιστολή:

Προς : Διοικητή Ο.Α.Ε.Δ.
κ. Ηλία Κικίλια
Κοιν/ση : 1)Γραφείο Υπουργούκ. Γεώργιου Κουτρουμάνη 
2)Γραφείο Προέδρου Κ.Ε.Δ.Εκ. Κώστα Ασκούνη
3)Βουλευτές Β’Αθηνών  
4)Μέλη Δ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ
5)Φορείς Μοσχάτου-Ταύρου

Μοσχάτο 10/1/2012

Θέμα: «Απαράδεκτη η απόφαση κλεισίματος του Ο.Α.Ε.Δ. Μοσχάτου»

Κύριε Διοικητά του Ο.Α.Ε.Δ,

Όπως είναι γνωστό με το Ν.Δ. 2961/54 συστάθηκε ο Οργανισμός Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας (ΟΑΑΑ), ο οποίος μετονομάστηκε σε Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) με το Ν.Δ. 212/69. Με το ίδιο Ν.Δ. ρυθμίστηκαν επίσης θέματα οργάνωσης και διοίκησης του ΟΑΕΔ. Ακολούθησαν, το Β.Δ. 405/71 με το οποίο καθορίστηκε η οργάνωση, συγκρότηση και λειτουργία των Υπηρεσιών του, το Π.Δ. 416/90 με το οποίο συστάθηκαν οι δύο Γενικές Διευθύνσεις του και το Π.Δ. 396/98 με το οποίο συστάθηκε η τρίτη Γενική Διεύθυνσή του. Επίσης, ο Ο.Α.Ε.Δ είναι το κύριο όργανο εφαρμογής της Κυβερνητικής Πολιτικής για την απασχόληση, ώστε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις ταχείας προσαρμογής της προσφοράς εργασίας προς τις απαιτήσεις της ζήτησης, σε αρμονία με το εκάστοτε Πρόγραμμα Οικονομικής Ανάπτυξης της Χώρας και τις συναφείς κατευθύνσεις και οδηγίες του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ειδικότερα, ο Οργανισμός μεριμνά για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό του εργατικού δυναμικού, την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του εργατικού δυναμικού, την διευκόλυνση της επαφής μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας, τις διάφορες παροχές, όπως τη με προϋποθέσεις επιδότηση ανέργων, τη συμπλήρωση των επιδομάτων κύησης και μητρότητας που παρέχει το ΙΚΑ κλπ. Για την εκπλήρωση της αποστολής του, ο Οργανισμός υλοποιεί ένα μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων, όπως : σύζευξη Προσφοράς και Ζήτησης Εργασίας, Προγράμματα Απασχόλησης (Επιχορήγηση επιχειρήσεων για δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας, Επιχορήγηση Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών, EURES κλπ), Επιδόματα Ασφάλισης (Ανεργίας, Οικογενειακό, Οικοδομικό κλπ), Προγράμματα Απασχόλησης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων, Προγράμματα Εκπαίδευσης Προσωπικού Ιδιωτικών Επιχειρήσεων, Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

Είναι επίσης γνωστό ότι κατά το παρελθόν ο Ο.Α.Ε.Δ. έχει επιδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με αρκετά χρήματα και μέσα από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την ανάπτυξη Δικτύου Εξυπηρέτησης Ανέργων, Εργαζομένων και Επιχειρήσεων.

Σε μια εποχή που  η οικονομική κρίση έχει επιφέρει ραγδαία αύξηση της ανεργίας σε όλα τα επίπεδα και είδη της, όπως την επιδοτούμενη ανεργία στην περιοχή μας εσείς με ξαφνική απόφαση σας επιλέξατε από τις 16 Ιανουαρίου 2012 το κλείσιμο του Ο.Α.Ε.Δ Μοσχάτου και την μετεγκατάσταση του στην Καλλιθέα στο ΚΠΑ Καλλιθέας. 
Συγκεκριμένα ο Ο.Α.Ε.Δ. του Μοσχάτου που λειτουργεί εδώ και δεκαετίες σήμερα εξυπηρετεί τις περιοχές του Μοσχάτου, του Ταύρου και του Αγ. Ιωάννη Ρέντη, απευθύνεται σε περισσότερους από 10.000 ανέργους της περιοχής και σε τουλάχιστον 10.000 επιχειρήσεις.

Για τους παραπάνω λόγους ζητούμε, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.Δ άμεσα και πριν τις 16/1/2012:

1) Επαναξιολόγηση της παραμονής του Ο.Α.Ε.Δ. Μοσχάτου στην περιοχή μας

2) Ενημέρωση μας με τα κριτήρια που αποφασίσατε μια τέτοια ενέργεια όταν ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των πρώτων στο Λεκανοπέδιο της Αττικής με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας

3) Πόσα χρήματα του Ελληνικού Λαού έχουν δαπανηθεί σε εξοπλισμό στο συγκεκριμένο κτίριο την

τελευταία δεκαετία  που τώρα πάνε χαμένα

4) Αν εφαρμόζετε η πολιτική σας με συγχωνεύσεις και ιδιαίτερα σε περιοχές με υψηλό δείκτη ανεργίας όπως του Μοσχάτου και του Ταύρου

5) Ποια τα οφέλη από την συγχώνευση αυτή που θα έχει ο οργανισμός σας συγκριτικά με την ταλαιπωρία που θα υποστούν χιλιάδες άνεργοι και επιχειρήσεις της περιοχής μας

6) Γιατί δεν ζητήσατε την συνεργασία του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου Μοσχάτου – Ταύρου για μεταστέγαση του Ο.Α.Ε.Δ. Μοσχάτου σε ιδιόκτητο κτίριο του Δήμου προκειμένου να μειώσετε τα λειτουργικά σας έξοδα και να συνεχίσετε να εξυπηρετείτε τους κατοίκους της περιοχής

7) Γιατί ακολουθήσατε μία πολιτική τους τελευταίους μήνες απαξίωσης του συγκεκριμένου καταστήματος Ο.Α.Ε.Δ., όπως με την μη ενίσχυση του σε προσωπικό, όταν γνωρίζατε ότι οι ανάγκες της περιοχής αυξάνουν.
Επειδή ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου - με την ανοχή της Δημοτικής Αρχής για άγνωστους λόγους - κινδυνεύει να αποδυναμωθεί τελείως με την μετεγκατάσταση υπηρεσιών όπως της Εφορίας, του Ο.Α.Ε.Δ., του Ι.Κ.Α. κ.α
παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την παραμονή του Ο.Α.Ε.Δ. Μοσχάτου στην περιοχή μας.

Για κάθε πληροφορία και επικοινωνία μη διστάστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ.2104836000 ή info@vspanakis.gr.

Για τη Δημοτική Παράταξη «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»

Βασίλης Ν.Σπανάκης
Επικεφαλής μειοψηφίας στο Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου