Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2011

Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Μοσχάτου - Ταύρου

Ο Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει τρεις (3) ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, έξι (6) ΔΕ Βοηθών βρεφονηπιοκόμων, έναν (1) ΔΕ Μαγείρων, δύο (2) ΥΕ Βοηθών Μαγείρων, και δύο (2) ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 31/7/2012.

ΗΛΙΚΙΑ:18 έως 65 ετών.

Γνωστοποιείται ότι μεταξύ των υποψηφίων πρώτη προτεραιότητα έχουν οι κάτοικοι και δημότες του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου και έπονται οι κάτοικοι και δημότες άλλων Δήμων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 6/10/2011 ΚΑΙ ΓΙΑ 10 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ.

Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά
Αίτηση
Παράρτημα ΑΣΕΠ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Μοσχάτου –Ταύρου, Επταλόφου 2, αίθουσα 1, Ταύρος 177 78 υπόψιν κας Φουρλάνου (τηλ. επικοινωνίας : 210 3463116).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου