Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2011

Επίσκοπος ο Μοσχατιώτης Πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής

Σήμερα, 07 Οκτωβρίου 2011, εξελέγη Βοηθός  Επίσκοπος με τον τίτλο Διαυλείας από την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και  Αντιπρόεδρος της Μ.Κ.Ο. «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»  Αρχιμ. Γαβριήλ Παπανικολάου.

Ο πατέρας Γαβριήλ είναι γέννημα θρέμμα Μοσχατιώτης και απόφοιτος του 2ου Λυκείου Μοσχάτου.

Η χειροτονία του Εψηφισμένου Βοηθού Επισκόπου Διαυλείας κ. Γαβριήλ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 09 Οκτωβρίου 2011, στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Κολωνακίου.

Το βιογραφικό του από την Ι. Αρχιεπισκοπή Αθηνών:

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Γαβριήλ Παπανικολάου (κατά κόσμον Γεώργιος) τοῦ Παναγιώτου, ἐγεννήθη ἐν Ἀθήναις  τό 1976.

Ἐσπούδασεν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ  Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν λαβών πτυχίον τό ἔτος 1999. Τό 2001 ἔγινε κάτοχος τοῦ Μεταπτυχιακοῦ Διπλώματος Εἰδίκευσης  “CERTIFICAT DE SPECIALISATION EN THEOLOGIE ORTHODOXE” ἐκ τοῦ UNIVERSITE DEFRIBOURG FAKULTEDE THEOLOGIE FRIBURG – SUISSE (ἀναγνωρισθέν ὑπό τοῦ ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. διά τῆς ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ. 9-175/4-12-2002 πράξεως). Τυγχάνει, ἐπίσης, ὑποψήφιος διδάκτωρ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί Γενεύης, ενῶ εἶναι κάτοχος διδακτορικοῦ διπλώματος εἰς τάς Πολιτικάς Ἐπιστήμας τοῦ Διεθνοῦς Ἐμπορίου (WTC).

Ἐχειροτονήθη Διάκονος τήν 18/2/1996 ὑπό τοῦ τότε Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Διαυλείας κ. Δαμασκηνοῦ καί Πρεσβύτερος τήν 30/5/2002 ὑπό τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Χριστοδούλου.

Ἀπό 30/5/2002 ἕως σήμερον ὑπηρετεῖ ὡς Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης Θησείου.

Ἀπό 1/7/2004 ἕως 31/12/2008 ὑπηρέτησεν ὡς Συνεργάτης τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Διορθοδόξων καί Διαχριστιανικῶν Σχέσεων τοῦ Κλάδου ΠΕ4 Συνεργατῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ἐξεπροσώπησεν αὐτήν τήν 19 – 20/11/2009 εἰς τήν Συνάντησιν τοῦ Γραφείου τῆς Ὁμάδος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κόμματος (ΡΡΕ) μέ θέμα: «Μία ταυτότης τῶν Ἀξιῶν διά τήν Εὐρώπην», τήν 4–6/5/2010 εἰς τήν Συνεδρίαν τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν ἐν Γενεύῃ καί τήν 6-9/6/2010 εἰς τήν Διάσκεψιν τῶν Ἐπισκόπων τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας ( Bishops Stream) ἐν Λονδίνῳ.

Τό ἔτος 2004 διετέλεσε συνεργάτης τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς εἰς τό γραφεῖον τοῦ ἐπιτρόπου ἐπί Κοινωνικῶν Θεμάτων, ἐνῶ συμμετεῖχε τῆς ἐπισήμου Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τόσον εἰς τήν Θ΄ Γενικήν Συνέλευσιν τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίων Ἐκκλησιῶν (Π.Σ.Ε.), ὅσον καί εἰς τήν Γ΄Διεθνήν Διάσκεψιν τῶν Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν εἰς Βραζιλίαν (2006) καί Γαλλίαν (2008) ἀντιστοίχως.

Ἐπίσης, ἔχει ἐκπροσωπήσει τήν Ἐκκλησίαν ἡμῶν εἰς πλεῖστα διαχριστιανικά συνέδρια εἰς τό ἐξωτερικόν, ἐνῶ τό ἔτος 2007 συμμετεῖχε εἰς τήν ἐπίσημον Ἀντιπροσωπείαν τοῦ Π.Σ.Ε. κατά  τήν ἐπίσημον ἐπίσκεψιν τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως αὐτοῦ εἰς τήν Λαϊκήν Δημοκρατίαν τῆς Κίνας.

Ἀπό τοῦ ἔτους 2006 ὑπηρετεῖ ὡς ἐκπαιδευτικός εἰς τό Κολλέγιον Ἀθηνῶν.

Ἀπό 15/1/2009 ἕως σήμερον ὑπηρετεῖ ὡς Πρωτοσύγκελλος παρ’ ἡμῖν, ἐνῶ ἀπό 20/1/2009 διατελεῖ Ἀντιπρόεδρος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος Νεότητος τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἀπό 25/1/2010 ἀναπληρωτής ἡμῶν εἰς τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Βαφειαδακίου Ἱδρύματος καί ἀπό 10/12/2009 Μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἐπιμορφωτικοῦ καί Ἐρευνητικοῦ Ἱδρύματος ὑπό τήν ἐπωνυμίαν «Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως» (Ι.Π.Ε.).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου