Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2010

Λάθος τοπικού blog στις έδρες φέρνει αναστάτωση - Διαβάστε την εξήγηση

Με έκπληξη διαπιστώσαμε σήμερα την δημοσίευση των εδρών κάθε συνδυασμού στον Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου, από τοπικό blog.

To blog έδινε τον συγκεκριμένο αριθμό εδρών ανά συνδυασμό:

Ευθυμίου - 20 έδρες (12 Μοσχάτο - 8 Ταύρος)
Σπανάκης - 4 έδρες (3 - 1)
Κρεμμύδας - 4 έδρες (3 - 1)
Κυριαζίδης - 2 έδρες (1 - 1)
Σούτος - 2 έδρες (1 - 1)
Σωπάκης - 1 έδρα (Ταύρος)

Τα νούμερα αυτά είναι λάθος. Εικάζουμε ότι το λάθος έγινε επειδή ο υπολογισμός των εδρών εκ μέρους του blog έγινε με το άρθρο 32 του Καλλικράτη, ενώ θα έπρεπε να γίνει με το άρθρο 33, αφού αυτό ακολουθείται σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας (δύο γύρων, δηλαδή), κάτι που έγινε στον Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου.

Στον Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει 33 συμβούλους (ή έδρες, όπως αναφέρονται στον νόμο). Επειδή, λοιπόν, είχαμε δύο εκλογικές Κυριακές, την πρώτη Κυριακή έπρεπε να κατανεμηθούν οι 17 έδρες και την δεύτερη οι 16 που απομένουν.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΝ Α' ΚΥΡΙΑΚΗ: Στην πρώτη Κυριακή, το άθροισμα των ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που κατανέμονται. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, προσαυξημένο κατά 1, λέγεται εκλογικό μέτρο.

Ας το δούμε πρακτικά: Τα έγκυρα ψηφοδέλτια της 1ης Κυριακής είναι 17.340 και οι έδρες που κατανέμονται 17.

Άρα 17.340 : 17 = 1020. 1020 + 1 = 1021 το εκλογικό μέτρο.

Στη συνέχεια διαιρούμε τον αριθμό των ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού με το εκλογικό μέτρο και το ακέραιο πηλίκο είναι ο αριθμός των εδρών. Επομένως, έχουμε:

ΕΥΘΥΜΙΟΥ: 5000 : 1021 = 4 έδρες + 916 αδιάθετα ψηφοδέλτια
ΣΠΑΝΑΚΗΣ: 3607 : 1021 = 3 έδρες + 544 αδιάθετα ψηφοδέλτια
ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ: 3605 : 1021 = 3 έδρες + 542 αδιάθετα ψηφοδέλτια
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: 2175 : 1021 = 2 έδρες + 153 αδιάθετα ψηφοδέλτια
ΣΟΥΤΟΣ: 1550 : 1021 = 1 έδρα + 529 αδιάθετα ψηφοδέλτια
ΣΩΠΑΚΗΣ: 1403 : 1021 = 1 έδρα + 382 αδιάθετα ψηφοδέλτια

Ως αδιάθετα ψηφοδέλτια εννούμε το υπόλοιπο της διαίρεσης ψηφοδελτίων προς εκλογικό μέτρο.

Μετά την διαίρεση οι έδρες που μοιράζονται είναι 14. Για να φτάσουμε στον απαιτούμενο αριθμό 17 την πρώτης Κυριακής, χρειαζόμαστε 3 έδρες. Αυτές τις παίρνουν οι συνδυασμοί με τα περισσότερα αδιάθετα ψηφοδέλτια, δηλαδή των κυρίων Ευθυμίου, Σπανάκη, Κρεμμύδα. Τελικά, μετά την πρώτη Κυριακή ο αριθμός των εδρών ανά συνδυασμό είναι ο εξής:

Ευθυμίου: 5 έδρες
Σπανάκης: 4 έδρες
Κρεμμύδας: 4 έδρες
Κυριαζίδης: 2 έδρες
Σούτος: 1 έδρα
Σωπάκης: 1 έδρα

Την δεύτερη Κυριακή, τα πράγματα είναι πιο απλά: Ο συνδυασμός που κερδίζει τις εκλογές παίρνει (από τις επιπλέον 16 που διατίθενται) όσες έδρες χρειάζεται για να φτάσει στις 20. Ο κ. Ευθυμίου κέρδισε, είχε 5 έδρες μετά την πρώτη Κυριακή, άρα για να φτάσει στις 20 έπρεπε να πάρει τις 15 από τις 16 της δεύτερης Κυριακής. Η έδρα που περισσεύει πάει στον συνδυασμό που συμμετείχε στην δεύτερη Κυριακή και έχασε, άρα σε αυτόν του κ. Σπανάκη.

Τελικά οι έδρες διαμορφώνονται ως εξής:

Ευθυμίου: 20 έδρες
Σπανάκης: 5 έδρες
Κρεμμύδας: 4 έδρες
Κυριαζίδης: 2 έδρες
Σούτος: 1 έδρα
Σωπάκης: 1 έδρα

Πόσες έδρες παίρνει το Μοσχάτο και πόσες ο Ταύρος;

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, το Μοσχάτο έχει 20 έδρες και ο Ταύρος 13 έδρες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πώς, όμως, μοιράζονται οι έδρες ανά συνδυασμό;

Αρχικά, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξής: Οι αρχηγοί των συνδυασμών (πλην του κ. Ευθυμίου, που είναι Δήμαρχος) καταλαμβάνουν από 1 έδρα, αυτήν που ο νόμος τους ορίζει να καταλάβουν. Δεν σημαίνει ότι επειδή οι κ. Σούτος, Σωπάκης, Κυριαζίδης κατάγονται από τον Ταύρο παίρνουν έδρες του Ταύρου, ούτε επειδή οι κ. Κρεμμύδας και Σπανάκης είναι Μοσχατιώτες παίρνουν έδρες του Μοσχάτου.

Ξεκινώντας από τον μικρότερο, αριθμητικά, συνδυασμό, διαιρούμε τον αριθμό των ψηφοδελτίων που πήρε την πρώτη Κυριακή με τον αριθμό των εδρών που δικαιούται. Το πηλίκο του, προσαυξημένο κατά μια μονάδα είναι το εκλογικό του μέτρο και με αυτόν τον αριθμό διαιρούμε τα έγκυρα ψηφοδέλτια που πήρε σε κάθε εκλογική περιφέρεια (δηλ. Μοσχάτου και Ταύρου):

Σωπάκης: 1403 ψήφοι : 1 έδρα = 1403 + 1 = 1404 το εκλογικό μέτρο. Ούτε στο Μοσχάτο ούτε στον Ταύρο έφτασε τα 1404 ψηφοδέλτια (προφανώς). Ο συνδυασμός του κ. Σωπάκη, όμως, δικαιούται 1 έδρα και την παίρνει από τον Ταύρο που έχει μεγαλύτερο αριθμό ψηφοδελτίων.

Σούτος: 1550 ψήφοι : 1 έδρα = 1550 + 1 = 1551 το εκλογικό μέτρο. Και σε αυτήν την περίπτωση ισχύουν τα ίδια με τον κ. Σωπάκη, άρα την έδρα που δικαιούται την παίρνει από τον Ταύρο που έχει μεγαλύτερο αριθμό ψηφοδελτίων.

Κυριαζίδης: 2175 ψήφοι : 2 έδρες = 1087 + 1 = 1088 το εκλογικό μέτρο. Στο Μοσχάτο ο συνδυασμός του πήρε 961 ψήφους (961 : 1088 = 0 έδρες και 961 αδιάθετα ψηφοδέλτια) και στον Ταύρο 1214 ψήφους (1214 : 1088 = 1 έδρα και 126 αδιάθετα ψηφοδέλτια). Επειδή, όμως, ο συνδυασμός δικαιούται 2 έδρες, παίρνει 1 έδρα από το Μοσχάτο που έχει τα περισσότερα αδιάθετα ψηφοδέλτια. Ο κ. Κυριαζίδης παίρνει την έδρα του Ταύρου, επειδή εκεί ο συνδυασμός του έχει περισσότερες ψήφους.

Κρεμμύδας: 3605 ψήφοι : 4 έδρες = 901 + 1 = 902 το εκλογικό μέτρο. Στο Μοσχάτο ο συνδυασμός του πήρε 2318 ψήφους (2318 : 902 = 2 έδρες και 514 αδιάθετα ψηφοδέλτια), ενώ στον Ταύρο πήρε 1287 ψήφους (1287 : 902 = 1 έδρα και 385 αδιάθετα ψηφοδέλτια). Επειδή ο συνδυασμός δικαιούται 4 έδρες, παίρνει άλλη μια από το Μοσχάτο που έχει περισσότερα αδιάθετα ψηφοδέλτια. Ο κ. Κρεμμύδας καταλαμβάνει έδρα του Μοσχάτου, επειδή εκεί ο συνδυασμός έχει 3 έδρες, έναντι 1 του Ταύρου.

Σπανάκης: 3607 ψήφοι : 5 έδρες = 721 + 1 = 722 το εκλογικό μέτρο. Στο Μοσχάτο ο συνδυασμός πήρε 2352 ψήφους (2352 : 722 = 3 έδρες και 186 αδιάθετα ψηφοδέλτια), ενώ στον Ταύρο πήρε 1255 ψήφους (1255 : 722 = 1 έδρα και 533 αδιάθετα ψηφοδέλτια). Ο συνδυασμός δικαιούται 5 έδρες, άρα αυτήν που περισσέυει την παίρνει από τον Ταύρο, επειδή έχει τα περισσότερα αδιάθετα ψηφοδέλτια. Έδρα από το Μοσχάτο καταλαμβάνει ο κ. Σπανάκης, επειδή εκεί ο συνδυασμός έχει 3 έδρες, έναντι 2 του Ταύρου.

Σύμφωνα με την μέχρι στιγμής κατανομή, το Μοσχάτο έχει 7 έδρες και ο Ταύρος 6. Για να φτάσουμε στο τελικό νούμερο των 20 εδρών του Μοσχάτου και των 13 του Ταύρου, ο νικητής συνδυασμός του κ. Ευθυμίου πρέπει να πάρει 13 έδρες από το Μοσχάτο και 7 από τον Ταύρο.

Άρα τα τελικά νούμερα εδρών είναι τα εξής:

Ευθυμίου: 20 έδρες (13 Μοσχάτο - 7 Ταύρος)
Σπανάκης: 5 έδρες (3 Μοσχάτο - 2 Ταύρος)
Κρεμμύδας: 4 έδρες (3 Μοσχάτο - 1 Ταύρος)
Κυριαζίδης: 2 έδρες (1 Μοσχάτο - 1 Ταύρος)
Σούτος: 1 έδρα (Ταύρος)
Σωπάκης: 1 έδρα (Ταύρος)

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας

Παρόμοιες διαιρέσεις γίνονται για το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μοσχάτου και το αντίστοιχο του Ταύρου. Η σύνθεση και των δύο 11μελών συμβουλίων είναι η εξής:

Ευθυμίου: 7 έδρες
Σπανάκης: 1 έδρα
Κρεμμύδας: 1 έδρα
Κυριαζίδης: 1 έδρα
Σούτος: 1 έδρα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλη την εβδομάδα "κυκλοφορούσαν" σενάρια για το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ταύρου, τι θα γινόταν αν ο κ. Σπανάκης έπαιρνε περισσότερες ψήφους στον Ταύρο στην δεύτερη Κυριακή. Η απάντηση είναι ότι ο Δήμαρχος έχει την πλειοψηφία σε όλα τα συμβούλια Δημοτικής Κοινότητας, ακόμα και αν σε κάποια εκλογική περιφέρεια δεν έρθει πρώτος σε ψήφους.

Ελπίζουμε να διευκρινίσαμε την κατάσταση, έστω και λίγο. Επίσης, ελπίζουμε το blog που δημοσιεύσε τα λανθασμένα αποτελέσματα να δεχτεί καλόπιστα την ανάρτησή μας. Επειδή και άλλα blogs αναδημοσίευσαν τα λανθασμένα νούμερα, καλό είναι να διορθώσουν και αυτά τα κείμενά τους, για να μην δημιουργείται αναστάτωση, όπως αυτή που δημιουργήθηκε σήμερα μεταξύ των υποψηφίων.

5 σχόλια:

 1. Καλοπροαίρετη παρατήρηση που δεν χρειάζεται να δημοσιευτεί.
  Στις πρώτες γραμμές του άρθρου καλό είναι να φαίνεται η ΣΩΣΤΗ κατανομή και όχι η λάθος για να γράφεται στην μνήμη το σωστό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αλήθεια, έχουμε εικόνα για το ποιοί εκλέγονται από τους άλλους συνδιασμός πέραν του κ. Ευθυμίου?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Στα τοπικά συμβούλια λείπει 1 έδρα. Παρακαλώ να προσπαθήσετε να γίνετε πιο αναλυτικοί για τα τοπικά Μοσχάτου, Ταύρου.

  Ακόμα αν ξέρει κάποιος ας μας ενημερώσει για τον Πρόεδρο των τοπικών συμβουλίων και συγκεκριμένα αν είναι αυτοδικαίως ο πλειοψηφών ή αλλιώς με ποιο τρόπο ορίζεται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Απ΄όσο γνωρίζω Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου είναι ο πρώτος σε σταυρούς, αλλά αυτό μέχρι -νομίζω- το Σεπτέμβριο του 2011. Μετά το πέρας του συγκεκριμένου διαστήματος εκλέγεται με ψηφοφορία του Τοπικού Συμβουλίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. @ 12.22

  Σωστή η παρατήρηση, αλλά τώρα γράφτηκε το κείμενο και αν το αλλάξουμε μπορεί να περιπλέξουμε περισσότερο τα πράγματα.

  @ 12.25

  Όχι, δεν έχουμε τα επίσημα αποτελέσματα από τους συνδυασμούς. Μόλις τα έχουμε, θα τα δημοσιεύσουμε.

  @ 12:35

  Διορθώθηκε η έδρα. Τους Προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων τον εκλέγουν τα μέλη των συμβουλίων.

  @ 2:16

  Ο Καλλικράτης αναφέρει τον Σεπτέμβρη ως ημερομηνία όταν οι εκλογές θα γίνονται το καλοκαίρι, για να συμπίπτουν με τις Ευρωεκλογές. Για την ώρα, ο νόμος αναφέρει ότι η νέα διοίκηση εγκαθίσταται την 1η Ιανουαρίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή